1.2 Tengsl við aðrar áætlanir

Svæðisskipulagið er langtíma stefnu­markandi áætlun sem framfylgt verður með skipulagsáætlunum hvers sveitarfélags.

Aðrar áætlanir Sambands sveitar­félaga á Austurlandi (SSA) og einstakra sveitarfélaga landshlutans munu einnig gegna mikilvægu hlutverki við framkvæmd stefnunnar. Þar er helst að nefna sóknaráætlun og áfangastaðaáætlun en jafnframt framkvæmda- og fjár­hags­áætlanir sveitarfélaganna. Þær áætlanir horfa til þriggja til fimm ára í senn og þeim er því hægt að beita til að forgangs­raða markmiðum svæðisskipulagsins á hverjum tíma.

Stefnuskjölum landshlutans og hvers sveitarfélags fyrir sig í málum sem t.d. varða umhverfi, menningu, ferða­þjónustu, fjölskyldu og atvinnu, er enn fremur ætlað að innleiða stefnu svæðisskipulagsins.

Við endurskoðun fyrirliggjandi stefnu­skjala og mótun nýrra ber að taka mið af stefnunni.

Unnin verður aðgerðaáætlun þar sem dregin verða saman þau markmið sem kalla á framfylgd í gegnum aðal- og deiliskipulag og ábyrgðaraðilar skil­greindir fyrir önnur markmið, þ.m.t. þau sem kalla á framfylgd í gegnum áætlanir ríkisins. Sjá nánar um framfylgd svæðisskipulagsins í kafla 7.0.