Um svæðisskipulagið

Svæðisskipulagið markar sameiginlega framtíðarsýn Fjarðabyggðar, Fljótsdalshrepps, Múlaþings og Vopnafjarðarhrepps fyrir lands­hlutann. Tilgangurinn er að samstilla stefnu sveitar­félaganna á sviði umhverfis, efnahags, samfélags og menn­ingar og tryggja þar með sjálfbæra þróun, komandi kynslóðum í hag. Svæðisskipulagið er langtíma stefnu­mark­andi áætlun sem framfylgt verður með skipulags­áætlunum hvers sveitarfélags og öðrum áætlunum SSA.

1.1 Hlutverk og viðfangsefni

Markmið sveitarfélaga á Austurlandi er að landshlutinn verði sífellt eftir­sóknarverðari til búsetu, starfa og ferða­laga. Svæðisskipulagi Austur­lands er ætlað að stuðla að þessu markmiði með því að samstilla stefnu sveitarfélaganna á sviði umhverfis, efnahags, samfélags og menningar.

Lesa nánar

1.2 Tengsl við aðrar áætlanir

Svæðisskipulagið er langtíma stefnu­markandi áætlun sem framfylgt verður með skipulagsáætlunum hvers sveitarfélags.

Lesa nánar

1.3 Uppbygging svæðisskipulagsins

Svæðisskipulagið inniheldur átta kafla, kort og skýringarmyndir, ljósmyndir og vísar á ýmis ítargögn og upplýsingar.

Lesa nánar

1.4 Mótun svæðis­skipulagsins

Svæðisskipulagsnefnd, skipuð tveimur fulltrúum frá hverju sveitarfélagi Austurlands og einum fulltrúa frá Ferðamálasamtökum Austurlands, hefur haft umsjón með mótun svæðisskipulagsins. Austurbrú hefur stýrt verkefninu fyrir hönd SSA.

Lesa nánar

Afgreiðsla og gildistaka

Á fundi svæðisskipulagsnefndar Austur­lands þann 2. september 2022 var samþykkt að senda endanlega tillögu að Svæðisskipulagi Austurlands 2022-2044 til lokaafgreiðslu sveitarfélganna fjögurra á Austurlandi í samræmi við 2. mgr. 25 gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Svæðisskipulagið tók gildi þegar það hafði verið samþykkt af sveitar­stjórnum, hlotið staðfestingu Skipulags­­stofnunar og verið birt í B-deild Stjórnartíðinda, samanber 4. mgr. 25. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Svæðisskipulagsnefnd

2016-2017

Borgarfjarðarhreppur
Arngrímur Viðar Ásgeirsson
Þorsteinn Kristjánsson, varaformaður

Breiðdalshreppur
Hákon Hansson
Sif Hauksdóttir

Djúpivogshreppur
Andrés Skúlason, varaformaður
Sævar Þór Halldórsson

Fjarðabyggð
Eydís Ásbjörnsdóttir
Páll Björgvin Guðmundsson

Fljótsdalshérað
Árni Kristinsson
Guðrún Ragna Einarsdóttir

Fljótsdalshreppur
Gunnþórunn Ingólfsdóttir, formaður
Lárus Heiðarsson

Seyðisfjarðarkaupstaður
Halla Dröfn Þorsteinsdóttir
Óla Björg Magnúsdóttir

Vopnafjarðarhreppur
Eyjólfur Sigurðsson
Ólafur Áki Ragnarsson

FAUST
Díana Mjöll Sveinsdóttir

2018-2020

Borgarfjarðarhreppur
Eyþór Stefánsson
Þorsteinn Kristjánsson

Djúpivogshreppur
Andrés Skúlason, varaformaður
Kári Snær Valtingojer

Fjarðabyggð
Eydís Ásbjörnsdóttir
Gunnar Jónsson

Fljótsdalshérað
Árni Kristinsson
Freyr Ævarsson

Fljótsdalshreppur
Gunnþórunn Ingólfsdóttir, formaður
Lárus Heiðarsson

Seyðisfjarðarkaupstaður
Bjarki Borgþórsson
Halla Dröfn Þorsteinsdóttir

Vopnafjarðarhreppur
Axel Örn Sveinbjörnsson
Sigríður Bragadóttir

FAUST
Díana Mjöll Sveinsdóttir

2021-2022

Fjarðabyggð
Eydís Ásbjörnsdóttir, varaformaður
Valur Sveinsson

Fljótsdalshreppur
Gunnþórunn Ingólfsdóttir
Lárus Heiðarsson

Múlaþing
María Markúsdóttir
Stefán Bogi Sveinsson, formaður

Vopnafjarðarhreppur
Axel Örn Sveinbjörnsson
Sara Elísabet Svansdóttir

FAUST
Díana Mjöll Sveinsdóttir

Aðrir sem tekið hafa þátt í starfi nefndarinnar 2016-2022

Berglind Häsler
Björn H. Sigurbjörnsson
Esther Kjartansdóttir
Gunnar Jónsson
Hugrún Hjálmarsdóttir
Ívar Dan Árnason
Jónína Brynjólfsdóttir
Kjartan Róbertsson
María Hjálmarsdóttir
Pálína Margeirsdóttir
Skúli Vignisson
Teitur Helgason
Vilhjálmur Jónsson
Vífill Björnsson

Umsagnaraðilar

 • Alþingi og ráðuneyti

  Alþingismenn norðausturkjördæmis
  Forsætisráðuneytið
  Dómsmálaráðuneytið
  Félags- og vinnumarkaðsráðuneytið
  Fjármála- og efnahagsráðuneytið
  Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið
  Heilbrigðisráðuneytið
  Innviðaráðuneytið
  Matvælaráðuneytið
  Menningar- og viðskiptaráðuneytið
  Mennta- og barnamálaráðuneytið
  Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið
  Utanríkisráðuneytið

 • Aðliggjandi sveitarfélög

  Sveitarfélagið Hornafjörður
  Skútustaðahreppur
  Norðurþing
  Svalbarðshreppur
  Langanesbyggð
  Samtök sunnlenskra sveitarfélaga (SASS)
  Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra (SSNE)

 • Aðrir

  Afl – Starfsgreinafélag
  Félag opinberra starfsmanna á Austurlandi
  Stjórnendafélag Austurlands
  Austurbrú
  Búnaðarsamband Austurlands
  Byggðastofnun
  Bændasamtök Íslands
  Ferðamálasamtök Austurlands
  Ferðafélag fjarðamanna
  Ferðafélag Fljótsdalshéraðs
  Framfara- og ferðafélag Vopnafjarðar
  Ferðafélag Djúpavogs
  Ferðamálahópur Borgarfjarðar eystra
  Félag skógarbænda Austurlandi
  Gönguklúbbur Seyðisfjarðar
  Göngufélag Suðurfjarða
  Ferðamálastofa
  Fjarskiptastofnun
  Fjölmenningarsetur
  Geðhjálp
  Hallormsstaðaskóli
  Hafrannsóknastofnun
  Heilbrigðiseftirlit Austurlands
  Heilbrigðisstofnun Austurlands
  Hestamannafélagið Blær
  Hestamannafélagið Freyfaxi
  Hestamannafélagið Geisli
  Hestamannafélagið Glófaxi
  Héraðsskjalasafn Austfirðinga
  Íslandsstofa
  Landmælingar Íslands
  Landgræðslan
  Landssamband veiðifélaga
  Landsnet
  Landsvirkjun
  Lögreglan á Austurlandi
  LungA-skólinn
  Matís
  Matvælastofnun
  Menntaskólinn á Egilsstöðum
  Minjasafn Austurlands
  Minjavörður Austurlands
  Minjastofnun Íslands
  Náttúrufræðistofnun Íslands
  Náttúrustofa Austurlands
  Náttúruverndarsamtök Austurlands
  Orkustofnun
  Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Breiðdalsvík
  Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Egilsstöðum
  Rarik
  Rauði krossinn í Fjarðabyggð
  Rauði krossinn í Múlasýslu
  Rauði krossinn á Djúpavogi
  Þroskahjálp
  Samál
  Samband íslenskra sveitarfélaga
  Samgöngustofa
  Samtök atvinnulífsins
  – Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi
  – Samtök fyrirtækja í ferðaþjónustu
  – Samtök iðnaðarins
  – Samtök fjármálafyrirtækja
  – Samtök verslunar og þjónustu
  – Samtök orku- og veitufyrirtækja
  Skógræktin
  Skógræktarfélag Austurlands
  Skógræktarfélag Íslands
  Stjórn SSA
  Sýslumaðurinn á Austurlandi
  UÍA
  Umhverfisstofnun
  Útvegsmannafélag Austurlands
  Félag smábátaeigenda á Austurlandi
  Vatnajökulsþjóðgarður
  Veðurstofa Íslands
  Landssamband veiðifélaga
  Vegagerðin
  Verkmenntaskóli Austurlands
  Vinnumálastofnun

 • Sveitarfélög landshlutans

  Múlaþing
  Fjarðabyggð
  Fljótsdalshreppur
  Vopnafjarðarhreppur
  Samband sveitarfélaga á Austurlandi